Dobre praktyki - wsparcie efektywności energetycznej

Plakat programu ELENA

Dobre praktyki - wsparcie efektywności energetycznej

W obliczu coraz pilniejszych wyzwań związanych z ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem zasobów energetycznych, projekty wspierające zrównoważony rozwój nabierają szczególnego znaczenia. Jednym z takich projektów jest od lat prowadzony program "BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej", który realizowany jest dzięki wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance) finansowanej z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorstw, instytucji oraz społeczności lokalnych w poprawie efektywności energetycznej oraz w promocji odnawialnych źródeł energii. Dzięki funduszom udzielanym przez BOŚ Bank, możliwe jest sfinansowanie przygotowania analiz i dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji w następujących obszarach:

 1. Poprawa Efektywności Energetycznej Budynków.

Projekt wspiera termomodernizację budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw. To inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań izolacyjnych oraz źródeł energii odnawialnej.

 1. Modernizacja Sieci Ciepłowniczych.

Wsparcie finansowe umożliwia także modernizację sieci ciepłowniczych, co przyczynia się do bardziej efektywnego i ekologicznego dostarczania ciepła do budynków.

 1. Infrastruktura Ładowania Pojazdów Elektrycznych.

Projekt obejmuje również budowę i modernizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z budynkiem. To ważny krok w kierunku rozwoju elektromobilności i ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

 1. Modernizacja Oświetlenia Ulicznego.

Ostatnim obszarem objętym wsparciem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego, co przyczynia się nie tylko do obniżenia zużycia energii, ale także zwiększa bezpieczeństwo na drogach.

 

Fundusze pochodzące z grantu ELENA umożliwiają pokrycie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i analiz, takich jak:

 • audyt energetyczny ex ante (dla budynków i przedsiębiorstw),
 • dokumentacja techniczna, w tym projekty elewacji, modernizacji instalacji grzewczych, oceny instalacji fotowoltaicznych i innych rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną,
 • analiza techniczno-ekonomiczna, która ocenia skuteczność stosowania odnawialnych źródeł energii,
 • studium wykonalności odnawialnych źródeł energii,
 • dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz pozwoleń środowiskowych.

 

Kto może zostać beneficjentem grantu ELENA?

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji (mid-caps),
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Spółki komunalne,
 • Uczelnie i inne podmioty.

Wspierane przez projekt podmioty mogą inwestować w bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania energetyczne, co przekłada się na oszczędności kosztów operacyjnych oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Projekt "BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej" to doskonały przykład inwestycji wspierającej przemiany na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz walki z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Inicjatywa przyczynia się do budowy lepszej przyszłości, w której energia jest wykorzystywana w sposób mądry i efektywny, a nasza planeta jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Udział w inicjatywie ELENA wzięła m.in. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która objęła rolę nadrzędnego koordynatora programu w konsorcjum projektowym. Wsparcie obejmie budynki o łącznej powierzchni wynoszącej około 125 tys. m2. Po dofinansowanie zgłosiło się aż 15 chętnych gmin. Koszt realizacji projektu oszacowano na ok. 9,7 mln zł.

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o wsparcie (wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami) zamieszczone są na stronie BOŚ Banku.