Efekty realizacji POP

 • Ilość wymienionych pieców
  15 977
 • Wysokość poniesionych kosztów
  470 021 281,33

Od 2021 roku założono

 • piece gazowe
  3 804
 • pompy ciepła
  3 735
 • kotły na biomasę
  5 288
 • piece elektryczne
  224
 • kotły olejowe
  6
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej
  1 333
 • kotły na węgiel spełniające normy Ekoprojektu
  495

Redukcja ilości zanieczyszczeń [Mg]

 • Benzo(a)piren
  0,629
 • PM2,5
  1 067,47
 • PM10
  1 112,05

Aktualności