Efekty realizacji POP

 • Ilość wymienionych pieców
  20 755
 • Wysokość poniesionych kosztów
  652 009 468,90

Od 2021 roku założono

 • piece gazowe
  5 895
 • pompy ciepła
  6 298
 • kotły na biomasę
  6 219
 • piece elektryczne
  277
 • kotły olejowe
  12
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej
  151
 • kotły na węgiel spełniające normy Ekoprojektu
  1 903

Redukcja ilości zanieczyszczeń [Mg]

 • Benzo(a)piren
  0,881
 • PM2,5
  1 505,29
 • PM10
  1 556,33

Aktualności