Kolejny dzień z ryzykiem przekroczenia poziomów dla pyłu PM10 w powiatach: kieleckim, staszowskim, jędrzejowskim oraz w Kielcach!

smog

Z uwagi na ryzyko wystąpienia alarmu smogowego w powiecie kieleckim, staszowskim, w mieście Kielce oraz alarmu I stopnia w powiecie jędrzejowskim, w dniu dzisiejszym, zaleca się podjęcie działań ochronnych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj wychodzenia na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie używaj dmuchaw do odśnieżania,
 • jeśli masz taką możliwość – zamiast podróżowania samochodem wybierz dzisiaj transport publiczny,
 • nie pal w kominku jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła lub nie spełnia norm ekoprojektu.

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy takie jak duszność, kaszel przez co mogą potrzebować leków częściej niż normalnie.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza: https://powietrze.swietokrzyskie.pro/jakosc-powietrza.