Samorząd województwa wspiera gminy w realizacji działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza - pomoc finansowa na wymianę kotłów i nie tylko

Plakat Pomoc finansowa dla gmin

Samorząd województwa wspiera gminy w realizacji działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza - pomoc finansowa na wymianę kotłów i nie tylko

Jak w całej Polsce, ważnym elementem rozwoju regionalnego jest poprawa stanu powietrza  poprzez redukcję zanieczyszczeń pochodzących z sektora komunalno-bytowego oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych systemów ogrzewania.

Jakość powietrza to jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska i zdrowiem publicznym, w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego, gminy mają za zadanie realizować działania naprawcze, mające na celu ograniczenie emisji z sektora komunalno-bytowego. Aby wesprzeć te wysiłki, w budżecie województwa zabezpieczono środki na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony powietrza. Poprawa jakości powietrza w województwie świętokrzyskim to jeden z najważniejszych priorytetów. To nie tylko czyste powietrze, którym oddychamy, ale przede wszystkim troska o zdrowie
i życie mieszkańców.

Nabór wniosków trwa od dnia 18 marca do dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wnioski mogą składać wszystkie gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem udzielania pomocy finansowej jest polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza.

Na rok 2024 zabezpieczono środki w wysokości 4 milionów złotych, a kolejne 8 milionów złotych na lata 2025-2026, na realizację zadań, takich jak:

  1. Dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania na systemy niskoemisyjne - dotacja może sięgać nawet do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania.
  2. Dofinansowanie kosztów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych - gminy wnioskujące o pomoc będą mogły uzyskać środki na wkład własny do programu STOP SMOG.
  3. Dofinansowanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw i urządzeń grzewczych oraz zakazu spalania odpadów - dotacja może pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 000 złotych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie powietrze.swietokrzyskie.pro

Dzięki współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a samorządem województwa, możliwe jest realizowanie skutecznych działań na rzecz zdrowszego otoczenia dla mieszkańców.