Wysokie stężenia zanieczyszczeń w powiecie kieleckim

Z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m³) w powiecie kieleckim w dniu dzisiejszym, zalecamy podjęcie działań ochronnych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

  • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
  • nie wietrz pomieszczeń,
  • nie używaj dmuchaw do odśnieżania,
  • nie pal w kominku jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła lub nie spełnia norm ekoprojektu.

Wrażliwe grupy ludności:

  • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
  • nie zapominaj o przyjmowanych lekach,
  • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy takie jak duszność, kaszel przez co mogą potrzebować leków częściej niż normalnie.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
  • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza: https://powietrze.swietokrzyskie.pro/jakosc-powietrza