Wspólnie posadźmy las – walcząc z globalnym ociepleniem

Akcja sadzenia lasu

W obliczu coraz bardziej widocznych skutków zmian klimatycznych, postawy proekologiczne i ochrona środowiska naturalnego stały się sprawami priorytetowymi. W odpowiedzi na te wyzwania, Urząd Marszałkowski we współpracy z Nadleśnictwem Pińczów podjął się zorganizowania akcji sadzenia lasu mającego na celu walkę z globalnym ociepleniem. Celem tej akcji jest nie tylko zalesianie terenów, ale także edukacja młodych pokoleń na temat ochrony środowiska i roli, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie oraz w zakresie ochrony powietrza.

W dniu 27 października teren Nadleśnictwa Pińczów stał się miejscem spotkania uczniów Szkoły Podstawowej w Stępocinach, leśników, pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy wspólnie postanowili podjąć się zadania zasadzenia około 3 000 sadzonek dębu. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczył także Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.

– Dziś borykamy się z ekstremalnymi skutkami zmian klimatu, nawalnymi deszczami i brakiem wody, ogromnymi upałami i nagłymi spadkami temperatury – powiedział członek Zarządu Marek Jońca. – Dlatego w związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego i anomaliami pogodowymi niesprzyjającymi dla życia, istnieje ogromna potrzeba propagowania wiedzy o niebagatelnej roli, jaką stanowi drzewo, symbol życia.

Wielkie sadzenie lasu to przedsięwzięcie, w którym wzięli udział nie tylko uczniowie i leśnicy, ale także pracownicy Departamentu Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Nadleśnictwa Pińczów, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Kielcach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Ta współpraca instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności stanowi wzorcowy przykład zaangażowania w ochronę środowiska.

Po zakończeniu ciężkiej pracy, wszyscy mogli udać się na zasłużoną nagrodę i odpoczynek przy ognisku. To nie tylko pozwoliło na chwilę relaksu, ale również podkreśliło wartość i urok kontaktu z naturą.

Akcja "Wspólnie posadźmy las – walcząc z globalnym ociepleniem" realizuje założenia projektu NACAO „Kompensacja emisji dwutlenku węgla oparta na naturze”, którego partnerem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Projekt w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 skupia się na poszukiwaniu efektywnych sposobów na skuteczną kompensację emisji dwutlenku węgla, a jednym z takich działań jest sadzenie drzew, które absorbują dwutlenek węgla i pomagają łagodzić zmiany klimatyczne.

Akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Pińczów jest doskonałym przykładem, jak lokalne społeczności, władze publiczne i instytucje mogą współpracować w walce z globalnym ociepleniem i promować edukację ekologiczną. Działania takie są kluczowe dla przyszłości naszej planety, a każdy z nas może wnieść swój wkład w ochronę środowiska poprzez podobne inicjatywy.