Wypełnij ankietę i podziel się swoją opinią! Twój głos ma znaczenie

Badanie ankietowe w projekcie Biowind

Jakie jest Twoje zdanie na temat projektów energetyki wiatrowej? Teraz masz okazję, aby wyrazić swoją opinię i przyczynić się do zbadania przyczyn terytorialnego sprzeciwu wobec rozwoju energetyki wiatrowej. Województwo Świętokrzyskie, jako partner w projekcie Biowind, serdecznie zaprasza mieszkańców regionu do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże nam zgłębić społeczno-ekonomiczne i środowiskowe czynniki wpływające na stanowisko mieszkańców w sprawie energii wiatrowej.

Dlaczego Twoja opinia jest ważna?

Projekty energetyki wiatrowej stanowią istotny element walki z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, niektóre z tych projektów spotykają się z oporem ze strony społeczności lokalnych. Zrozumienie przyczyn tego sprzeciwu jest kluczowe dla stworzenia zrównoważonych planów rozwoju energetyki wiatrowej, które uwzględnią potrzeby i obawy mieszkańców.

Twój głos jest niezwykle ważny, ponieważ pomoże nam zgromadzić cenne informacje na temat tego, co skłania ludzi do sprzeciwu wobec projektów energetyki wiatrowej. Dzięki Twojej pomocy, będziemy mogli bardziej efektywnie pracować nad tym, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki rozwoju tych projektów.

O projekcie Biowind

Biowind to projekt w ramach programu Interrego Europa 2021-2027, który skupia się na analizie i zrozumieniu lokalnych czynników wpływających na sprzeciw wobec energetyki wiatrowej. Naszym celem jest wymiana doświadczeń z innymi krajami członkowskimi oraz dostarczenie konkretnych danych i wskazówek, które mogą pomóc w dalszym rozwoju projektów wiatrowych, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych.

Projekt opiera się na analizie środowiskowych i społeczno-ekonomicznych aspektów, które wpływają na decyzje mieszkańców w kwestii projektów energetyki wiatrowej. Chcemy zrozumieć, jakie są najważniejsze obawy i jakie korzyści widzą mieszkańcy w rozwoju odnawialnej energii wiatrowej.

Jak wziąć udział w ankiecie?

Wypełnienie ankiety jest łatwe i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest dostępna online i można ją wypełnić z każdego miejsca. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę: LINK DO ANKIETY

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.

Twoja opinia jest dla nas cenna. Dziękujemy za Twój udział i wsparcie! Wspólnie możemy przyczynić się do lepszej przyszłości, opartej na czystej i odnawialnej energii wiatrowej.