Co to znaczy, że kocioł musi spełniać „wymagania ekoprojektu”?

Stare piece są małowydajne i małoefektywne, ponadto wydzielają wiele szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze, w tym benzo(a)piren – najgroźniejszy, powodujący choroby nowotworowe. Dlatego uchwała antysmogowa nakazuje wymianę takich pieców do 1 lipca 2023 r.

Producent ma obowiązek umieścić na sprzedawanym piecu tabliczkę znamionową oraz gwarancję, że kocioł spełnia normy ekoprojektu. W swojej dokumentacji musi posiadać zestawienie z informacjami dotyczącymi mocy, sprawności, zużycia energii, a także emisji poszczególnych związków. Są to regulacje, które wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i są one obligatoryjne dla wszystkich urządzeń grzewczych sprzedawanych na rynku zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Wymagania ekoprojektu dla kotłów automatycznych na paliwa stałe

Sezonowa emisja
i efektywność wg ekoprojektu
[przy 10% O2]

Pył (PM)

Tlenek węgla (CO)

Organiczne związki gazowe (OGC)

Tlenki azotu (NOx)

Sezonowa efektywność energetyczna

Kocioł automatyczny na biomasę o mocy powyżej 20kW

40 mg/m³

500 mg/m³

20 mg/m³

200 mg/m³

77%

Kocioł automatyczny na biomasę o mocy
do 20kW

40 mg/m³

500  mg/m³

20 mg/m³

200 mg/m³

75%

Kocioł automatyczny na węgiel o mocy powyżej 20kW

40 mg/m³

500 mg/m³

20 mg/m³

350 mg/m³

77%

Kocioł automatyczny na węgiel o mocy
do 20kW

40 mg/m³

500 mg/m³

20 mg/m³

350 mg/m³

75%