Dlaczego nie wolno spalać odpadów w piecu?

Spalając odpady w piecu, z komina wydziela się ciemnożółty dym o nieprzyjemnym, gryzącym zapachu, który zanieczyszcza atmosferę. W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. Piece domowe nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż odbywa się to przy zbyt niskich temperaturach (200–500°C). Tak zanieczyszczone powietrze szkodzi ludzkiemu zdrowiu i zatruwa środowisko naturalne. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuc ze względu na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych emitowanych przy spalaniu odpadów wynosi 7,8 na 100 tys. mieszkańców. Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płaci się własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych.

Spalanie śmieci w piecu