Ekologiczne ogrzewanie i termomodernizacja – czy to się opłaca?

Działania termomodernizacyjne takie jak, np. wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie budynku, termoizolacja dachu/stropodachu prowadzą do zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody. Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom ciepło nie będzie uciekać, energia potrzebna na ogrzewanie znacznie się zmniejszy, a dzięki tym ulepszeniom będzie można realnie zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ogromnym wsparciem dobrze przeprowadzonej termomodernizacji jest rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Określi on zakres inwestycji, które warto wykonać,  rozwiązania techniczne oraz koszty związane z planowanymi przedsięwzięciami.

W przypadku domów o niskim standardzie energetycznym lepsza jest nawet niekompletna termomodernizacja niż całkowity jej brak. Zaizolowanie tylko samych przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów, okien), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pozwala zaoszczędzić nawet do 60% energii.

Nie można także zapominać o modernizacji lub wymianie źródła ciepła, czyli najczęściej niskosprawnego starego pieca oraz zamontowaniu nowego, ekologicznego.