Gdzie sprawdzać jakość powietrza?

Istnieje wiele aplikacji i stron podających aktualną jakość powietrza. Oficjalne, rzetelne dane przedstawiane są przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na stronie https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

RSO - Regionalny System Ostrzegania

Jest to prosta, darmowa aplikacja powiadamiająca mieszkańców o wszelkich lokalnych zagrożeniach. W RSO umieszczane są różnego rodzaju komunikaty, w tym ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek. W systemie generowane są też inne ostrzeżenia odwołujące się do miejscowych zagrożeń np. wypadków drogowych w tym ostrzeżenia o wystąpieniu złej jakości powietrza.

Aplikacja jest dostępna do pobrania dla systemów operacyjnych Android, iOS, Windows Phone.