Jaki wpływ na zdrowie ma zła jakość powietrza?

Szacuje się, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera ok. 46 000 osób rocznie. Można to porównać do zniknięcia z mapy ludności miasta Skarżyska-Kamiennej lub całego powiatu włoszczowskiego.

Można wyróżnić główne źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce, które przyczyniają się do  przedwczesnych zgonów:

 • niska emisja – ok. 19 000,
 • transport – ok. 6 000,
 • przemysł – ok. 5 000,
 • napływ zanieczyszczeń z zagranicy – ok. 8 000,
 • pozostałe – ok. 8 000.

To jak silnie zanieczyszczenia wpływają na zdrowie zależy od ich stężenia w powietrzu i od czasu ekspozycji (czyli od całkowitej ilości zanieczyszczeń, która dostaje się do naszego organizmu).

Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza może powodować całe spektrum negatywnych efektów zdrowotnych, a poprawa jakości powietrza przekłada się na poprawę stanu zdrowia populacji.

Niska emisja może powodować:

 1. Choroby kardiologiczne:
  1. Zawał serca.
  2. Choroba niedokrwienna serca.
  3. Niewydolność układu krążenia.
  4. Arytmia.
 2. Choroby układu nerwowego:
  1. Udar mózgu.
  2. Alzheimer.
  3. Problemy z pamięcią i koncentracją.
  4. Niepokój.
  5. Depresja.
 3. Choroby układu oddechowego:
  1. Rak płuc.
  2. Astma.
  3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 4. Inne poważne problemy zdrowotne:
  1. Bezpłodność.
  2. Przedwczesny poród.
  3. Zaburzony rozwój dzieci i młodzieży.

Szacuje się, że z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w województwie świętokrzyskim około 1500 osób.

Ikonografika prezentująca powyższe informacje