Spółdzielnia energetyczna – warto zakładać?

Spółdzielnie energetyczne to rodzaj porozumienia, którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni oraz jej członków. Rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny oraz dobrze zaplanowana inwestycja umożliwi obniżkę rachunków za energię.

Co wyróżnia spółdzielnię energetyczną? W odniesieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej we wszystkich jej instalacjach, a następnie zużytej przez odbiorców energii nie nalicza się i nie pobiera:

  • opłaty OZE
  • opłaty mocowej
  • opłaty kogeneracyjnej
  • opłat zmiennych za usługę dystrybucji.

Spółdzielnia podlega też zwolnieniu od podatku akcyzowego (do 1 MW).