Obowiązki informacyjne

Obowiązkiem beneficjenta jest umieszczanie herbu Województwa Świętokrzyskiego oraz informacji, że realizowane zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu województwa świętokrzyskiego poprzez stosowanie formuły:

 „Zadanie pn. /podać nazwę Zadania/ współfinansowano ze środków Województwa Świętokrzyskiego”

na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych, czyli  we wszystkich materiałach (szkoleniowych, edukacyjnych itp.), publikacjach, informacjach dla mediów, na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych beneficjenta (Facebook, X, Instagram, LinkedIn i in.), a także we wszystkich wystąpieniach publicznych, w tym radiowych, telewizyjnych i internetowych dotyczących realizowanego zadania oraz na zakupionych przedmiotach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszelkie projekty materiałów informacyjno-promocyjnych, o których mowa powyżej, przed ich realizacją i rozpowszechnieniem muszą zostać zaakceptowane przez Województwo pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Województwa Świętokrzyskiego i w tym celu powinny zostać przesłane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakończeniu realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia na okres minimum 5 lat w miejscu zwyczajowo przyjętym, tablicy informacyjnej o wymiarach 42 x 29,7 cm (format A3), której wzór stanowi załącznik nr 9 Regulaminu.

Wymóg akceptacji nie dotyczy tablic informacyjnych, o których mowa powyżej.

Spełnienie niniejszych wymogów informacyjnych nie ma wpływu na końcowe rozliczenie dotacji.

Szczegółowe obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjenta dotyczące realizowanego zadania zostaną określone w umowie dotacji.