Dokumenty do pobrania

Regulamin pomocy finansowej.

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa na zadanie związane z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa na zadanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

3. Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania związanego z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

4. Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

5. Wzór raportu końcowego z wykonania zadania związanego z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

6. Wzór karty oceny wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa na zadanie związane z ochroną powietrza w zakresie ograniczenia emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego.

7. Wzór karty oceny wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa na zadanie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów ograniczających używanie paliw lub urządzeń do celów grzewczych oraz zakazu spalania odpadów.

8. Wytyczne oceny merytorycznej wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa.

9. Wzór tablicy informacyjnej dla zadania.

Herb Województwa Świętokrzyskiego.